Kontakt

Botis.sk
info@botis.sk

Advertplus s.r.o.
Lidické námestie 893/4
Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22 

tel. kontakt: 0908 922 152
email: info@botis.sk

IČO: 52027414
DIČ: 2120870312
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vo vložke č. 44961/V

Bankové spojenie:
IBAN: SK4183300000002701543445

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok od 9:00 do 17:00 hod.

Zodpovedný vedúci:
Mgr. Andrej Kováč

Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk