Kontakt

Botis.sk
info@botis.sk

Mgr. Andrej Kováč AdveRTplus
Lidické námestie 893/4
040 22 Košice

tel. kontakt: 0908 922 152
email: info@botis.sk

IČO: 47221224
DIČ: 1082654210
Registrácia: Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 340-34645

Bankové spojenie:
IBAN: SK0909000000000373338485

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok od 9:00 do 17:00 hod.

Zodpovedný vedúci:
Mgr. Andrej Kováč

Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk

Kontaktujte nás: